Aliancia pre mladých

Pomáhame mladým nájsť svoje miesto vo svete práce

Nedostatočná kvalita prípravy na budúce zamestnanie znevýhodňuje mladých na pracovnom trhu.

Riešenie nemôžeme a nechceme ponechať len na verejných inštitúciách, či už národných alebo nadnárodných. Podnikáme na Slovensku a chceme, aby tu naše podnikanie prinášalo úžitok pre spoločnosť, aby sme pomohli mladým ľuďom nájsť si prácu a tým zároveň zvýšili naše šance nájsť kvalitných a motivovaných zamestnancov.

Preto zakladáme Alianciu pre mladých (Alliance for YOUth)!

Zaväzujeme sa

  • aktívne podporovať a propagovať programy pre mladých ľudí
  • rozvíjať množstvo iniciatív, ktoré poskytujú mladým ľuďom relevantné pracovné skúsenosti
  • mobilizovať vlastných zamestnancov, aby sa zapojili do prípravy mladých na zamestnanie (napr. kariérne poradenstvo, poradenstvo k prijímaciemu pohovoru atď.)
  • podieľať sa na aktivitách v rámci Nestlé needs YOUth v dopredu dohodnutom rozsahu
  • dodržiavať lokálnu pracovnoprávnu legislatívu pri realizácii všetkých programov a aktivít pre mladých ľudí

Členovia aliancie

Nezamestnanosť mladých a nedostatok príležitostí získať pracovné skúsenosti nám nie sú ľahostajné.

Big Step

2 dni|4 firmy|20 študentov

Vybraných 20 študentov získa unikátnu príležitosť nahliadnuť do zákulisia 4 firiem a zažiť s nimi 2 dni, počas ktorých sa zúčastnia workshopov na jednu hlavnú tému. Každá firma k téme pristupuje inak, a to je to, o čo tu ide

Kalendár

Udalosti do kalendára sa pripravujú.

Kontakt

info@aliancepromlade.cz

2018 © Aliancia pre mladých